Over ons als Hobby Parson fokker - Ravenheights Parsonutrecht.nl

Ravenheights.com

Ga naar de inhoudOver ons
Parson Jack Russell Terriërs vanaf 2007
parsonutrecht.nl

WIJ ZIJN.
Een gezin met twee opgegroeide jongens in een eengezinswoning in Utrecht. Wij werken beiden en onze zonen zijn met hun opleiding bezig. Onze honden leven gewoon bij ons in huis. Geen buitenkennels en geen hondenhokken in huis dus. Het is voor ons een hobby dat we honden hebben en richten ons in eerste instantie niet op zaken die te maken hebben met het fokken van parson russell terriërs.
teen problemen parson
ravenheights.com

WE DOEN.
Onze honden zijn allemaal teefjes, die de afgelopen jaren een aantal nestjes hebben gehad. De zorg voor onze honden en de puppies staat bij ons voorop. Wij hebben geen reutje in huis. Wij kiezen een goede (meestal buitenlandse) dekreu die aan alle eisen van de Raad van Beheer en van de Parson Russell club voldoet. Bovendien willen wij geen enkele verwantschap tussen de ouderparen in de familielijnen, waardoor we ons profileren ten opzichte van anders denkende fokkers.
Bezoek onze nestjes op onze officiële website
voorgaande nestjes
puppy's ravenheights
recente nestjes
goede parsonpups

Ravenheights.com

Fairfok
Wij houden ons aan de regels van de Raad van Beheer en de Parson Russell Club Nederland, waaronder bijvoorbeeld de fairfokregels.
Dit houdt in dat onze teefjes maximaal 5 nestjes in hun leven mogen hebben en dat tussen de leeftijd van 18 maanden en 8 jaar. Daarnaast moet er minimaal 1 jaar tussen twee dekkingen zitten.
De pups worden door de Raad van Beheer getest door middel van DNA onderzoek, om te zien dat de pups daadwerkelijk de puppies zijn, van de ouders die wij hebben aangemeld voor de dekking (afstammingsonderzoek).
Beide ouders van onze pups dienen te voldoen aan alle eisen uit het fokreglement van de parson club.
Dat wil zeggen Dna testen, patella-onderzoek, gehoortesten (baertest) en oogonderzoeken. Daarnaast moet een ouderpaar minimaal twee keer een internationale tentoonstelling bezoeken en daarbij minimaal  "zeer goed" scoren.
klein formaat hondje
Rindo
kennel ravenheights
Kyra
honden fokker
Ravenheights Binouk
hobby fokker
Ravenheights Ilva
parson fokker utrecht
Obi
doberman ras
Kennel Ravenheights Utrecht
Deze site is een promotiewebsite voor Parsonutrecht.nl
Stuur een bericht

Terug naar de inhoud