Rechten en Verantwoordelijkheid Ravenheights.com - Ravenheights Parsonutrecht.nl

Ravenheights.com

Ga naar de inhoud
Eigenaar van deze website en redactioneel verantwoordelijk:
adres google
* Ravenheights is een geregistreerd merk ®
* Ravenheights es una marca registrada ®
* Ravenheights є зареєстрованою торговою маркою ®
* Ravenheights ist eine eingetragene Marke ® Warenzeichen
* Ravenheights is a registered trademark ®
De op de server aangeboden gegevens zijn zorgvuldig gekozen en getest. Ondanks dat, kan er geen verantwoordelijkheid over de correctheid, de volledigheid of laatste actualiteit van de gegevens cq. de ter beschikking gestelde informatie genomen worden.

Auteursrecht:
De namen parsonutrecht.nl, ravenheights.com, ravenheights.nl en de Kennelnaam Ravenheights zijn eigendom van de hierboven vermelde persoon (de maker van deze site).
Teksten en foto's van deze website zijn wereldwijd copyrechtelijk beschermd. Het zonder toestemming gebruiken, vermenigvuldigen of doorgeven van (delen) van de inhoud of de gehele website aan derden is strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgbaar.

Opmerking geplaatste Links:
Hierbij distantieer ik mij van de inhoud van alle gelinkte websites op mijn Homepage. Voor de inhoud van deze gelinkte websites kan ik geen verantwoordelijkheid dragen en ben ik niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook, die deze bedoelde websites kunnen hebben. Ook kunnen er verwijzingen naar onze websites bestaan, bedoeld (met onze toestemming) en onbedoeld (zonder onze toestemming), waarbij wij geen invloed hebben op de inhoud en bedoelingen van deze websites. Dientengevolge zijn wij ook daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk.

Bezoek onze nestjes op onze officiële website
Kennel Ravenheights Utrecht
Deze site is een promotiewebsite voor Parsonutrecht.nl
Stuur een bericht

Terug naar de inhoud